Minister vil sikre generationsskiftet i landbruget: - Der skal være bedre rammer for ungdommen

Landbruget står på tærsklen af et generationsskifte, og det har fået minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen til at sætte ind med flere initiativer, der skal gavne ungdommen og få dem til at vil vælge landbruget til.

Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landbrugere steget fra 51 år til knap 58 år. Antallet af heltidsbedrifter er faldet, mens bedrifterne arealmæssigt er blevet større.

Der venter et generationsskifte lige om hjørnet for dansk landbrug, hvor op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030.

Derfor har minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) i år haft unge landbrugere på dagsordenen.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

- Vi oplever en stor stigning i antallet af ansøgere til vores landbrugsskoler og meget stor interesse for etableringsstøtteordningen i Landbrugsstyrelsen. Det fortæller mig, at interessen for landbruget blomstrer. Og det er vigtigt. For vi er nødt til at sikre, at nye kræfter kan og vil være med til at udvikle landbruget, siger Jacob Jensen. 

I 2023 var der ifølge styrelsen 21 procent flere elever startet på en landbrugsskole sammenlignet med 2021.

- Hvis vi ikke fortsat har landbrugere, der vil drive vores landbrugserhverv om 10 eller 20 år, så er det svært at opfylde ambitionerne om at holde landbruget på danske hænder og samtidigt sikre et grønnere fødevarerhverv, understreger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

har lempet krav

Ministeren besluttede tidligere i juni, sammen med forligskredsen bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, at lempe for etableringsstøtteordningens krav om, at ansøgere skal have relevant uddannelse.

Det betyder, at praksiserfaring - og ikke udelukkende uddannelse - fremover kan benyttes i unge landbrugers ansøgning til etableringsstøtte.

Det kan have en betydning for, at flere unge landbrugere og gartnere får mulighed for at søge støtten og dermed etablere sig i landbrug eller gartneri, lyder det fra styrelsen.

Såfremt EU-Kommissionen godkender ændringen, vil det være en mulighed, når ordningen åbner for ansøgning i 2024.

Derudover besluttede ministeren i maj 2023 at sikre finansieringen til, at alle relevante ansøgninger til den nye etableringsstøtteordning fra unge landbrugere og gartnere kunne imødekommes i 2023.

Unge landbrugere og gartnere viste nemlig ekstraordinær stor interesse for etableringsstøtteordningen i 2023.

- Det er en mærkesag for mig at få ungdommen ind i landbruget, så vi kan fortsætte den stolte danske landbrugstradition, siger Jacob Jensen.

I pressemeddelelsen lyder det, at ministeren også fremover vil "løbende have øje for at iværksætte yderligere initiativer til gavn for unge landbrugere".

Brug for generationsskifte 

•    I 2020 var mere end 75 procent af landmændene 50 år eller ældre. Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landmænd steget fra 51 til knap 58 år.
•    Der er cirka 50.000 fuldtidsbeskæftigede i landbruget. Dertil er der cirka 20.000 fuldtidsbeskæftigede i de nærtstående forarbejdningsled som mejerier og slagterier.
•    Dansk landbrug er karakteriseret ved en strukturudvikling med færre men større bedrifter. Antallet af heltidsbedrifter er faldende, mens hektar per bedrift er stigende. I 1990 var antallet af heltidsbedrifter 35.000. I 2021 var antallet af heltidsbedrifter 7.600. Om syv år vil antallet af danske heltidsbedrifter være faldet til omkring 5.000, vurderer Seges.
•    Efter den afsluttede ansøgningsrunde om etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere i 2023 er der modtaget ansøgninger for i alt cirka 340 millioner kroner. Det er 147,2 millioner kroner over den afsatte ramme på 192,8 millioner kroner til ordningen i 2023. For at imødekomme den større søgning i 2023 vil der blive fremrykket midler fra ansøgningsrunden i 2027.
•    For ansøgningsrunden i 2024 for etableringsstøtteordningen for unge landbrugere og gartnere kan unge med et vist niveau af praksiserfaring søge om etableringsstøtte i tillæg til relevant uddannelse. Det er forligskredsen bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2023 enige om. Lempelsen er afhængig af godkendelse fra EU-Kommissionen. 

/kold

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle