Ejer af avlscenter: At drive griseavl er som at stille et godt fodboldhold

Der er masser af teknologi i at drive avl på højt niveau hos Avlscenter Rønshauge, men den del af arbejdet overlader Mads Kring trygt til sine medarbejdere.

Mads Kring gør sig ingen forhåbninger om at kunne følge med i alle avlens facetter.

Det overlader han trygt til de omkring 65 medarbejdere, der er ansat til at passe de 2.850 renracede søer og en årlig produktion og salg af 80.000 avlspolte fordelt på 45.000 polte og 35.000 galte.

Hertil 1.000 avlssøer i Spanien og 1.000 søer med smågrise på Lolland.

- At drive avl er som at stille et godt fodboldhold. Alle poster er vigtige, og alle bidrager til slutresultatet, formulerer han.

Avanceret teknologi er nødvendigt

Medarbejderne i en moderne avlsbesætning skal ikke lide af teknologi-skræk, for avanceret teknologi er nødvendig for at drive avl på højt niveau.

- Al registrering af data sker elektronisk. Det skal medarbejderne naturligvis være fortrolige med, forklarer han.

Mads Kring tog ikke landbrugsvejen, da han skulle vælge uddannelse, men valgte i stedet en økonomi-uddannelse på Aarhus Universitet.

Siden 2011 er der blevet foretaget glidende generationsskife, således at Mads Kring i dag har overtaget familievirksomheden efter sin far, Per Kring.

Selv om Rønshauge er blandt de store avlsbesætninger, forventer Mads Kring yderligere vækst i fremtiden.

- Det kan være i Danmark, i udlandet og gennem forskellige former for partnerskaber, forklarer han.

Organisationen er på plads til yderligere vækst.

- Vi har opbygget en ledergruppe med syv medarbejdere på tværs af koncernen, der mødes jævnligt, forklarer Mads Kring.

Ledergruppen består blandt andet af driftslederne fra staldene og fra marken. Hertil lederne af nogle stabsfunktioner.

Udenlandske kunder har rykket sig

Det er et setup, han er godt tilfreds med, og som giver ham mulighed for at koncentrere sig om andre områder af forretningen.

- Jeg bruger meget tid salg, kundekontakt, opfølgning og dialog med nuværende og kommende kunder og selvfølgelig på den samlede forretning, forklarer han.

Han oplever, at mange udenlandske kunder har rykket sig meget i de sidste 10 år.

- I udlandet møder vi ofte topmoderne besætninger, som er fuldt på højde med os i Danmark, fastslår Mads Kring.

Avl har altid været at spare på ressourcerne

Det overordnede avlsmål hos Danish Pig Genetics er laveste omkostning per produceret kilo kød.

Mere kød for mindre foder. Det har altid været essensen i at drive avl med grise. Det er blevet yderligere aktuelt, efter at klima og miljø er kommet ind som en væsentlig parameter i alle former for produktion.

- Vi kommer til at se endnu mere på, hvordan vi reducerer vore udledning af CO2, men dybest set har formålet med avl altid været at få mere kød for færre ressourcer, så tankegangen er ikke ny, siger Mads Kring.

På den måde har avl altid været ressourcebesparende, men det vil ifølge Mads Kring få en endnu større opmærksomhed i de kommende år.

- Holdbarhed og styrke er en del af vores avlsmål, og det spiller også ind på vores CO2-regnskab, siger han.

Hos Rønshauge ligger de bedste duroc-orner helt nede omkring 1,7 foderenheder per kilo tilvækst, hvilket også reducerer klimaaftrykket.

Jo flere grise per årsso og jo lavere dødelighed hos både søer, pattegrise og vækstdyr, jo mindre bliver klimaaftrykket per kilo produceret kød.

- Genetik og avl er én ting, men den generelle effektivitet og sundhed i besætningen er lige så vigtig, understreger Mads Kring.

Ud over en lav dødelighed på 10 procent hos søerne på Rønshauge, er man også stolt over et meget lavt forbrug af antibiotika.

- Vi er sluppet godt gennem zinkstoppet ved at optimere den interne sundhed og vores arbejdsprocesser, siger han.

Der bliver aldrig brugt flokmedicinering. Er der syge dyr, skrider personalet til enkeltdyrsbehandling.

Faktaboks

  • Rønshauge: Renracet avl med 2.000 søer fordelt på 400 duroc, 350 landrace og 1.250 yorkshire
  • Follerupgaard: 850 yorkshiresøer i opformering
  • Lolland: 1.000 søer med smågrise i produktionsbesætning
  • Spanien: 1.000 yorkshiresøer i opformering

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle