Holland: Bred landbrugsaftale opgivet efter kold skulder fra største landbrugsorganisation

Hollands største landbrugsorganisation LTO fik kolde fødder på målstregen: Nu har landbrugsminister Piet Adema opgivet forhandlinger om en national landbrugsaftale.

Efter et halvt års intense forhandlinger med en bred kreds af organisationer og myndigheder har den  hollandske landbrugsminister Piet Adema i denne uge opgivet bestræbelserne på at finde frem til et nationalt kompromis om, hvordan Hollands landbrug skal nå målet om at halvere kvælstofudledningerne inden 2030 på en måde, der ikke trækker tæppet væk under landbruget.

Det sker i følge det hollandske medie nos.nl efter, at Hollands største landbrugsorganisation, LTO, i denne uge besluttede at forlade forhandlingsbordet, netop som et udkast til en landbrugsaftale var udarbejdet.

Derefter fandt de øvrige parter ved forhandlingsbordet, som ellers gerne var fortsat, det ikke ikke længere ’troværdigt’, at fortsætte, skriver mediet. 

LTO: Ingen sikkerhed

LTO-formand Sjaak van der Tak beklager i en pressemeddelelse fra landbrugsorganisationen, at det ikke var muligt at nå til enighed.

Han forklarer, at beslutningen skyldes, at udkastet til aftale ikke gav landmændene tilstrækkelig sikkerhed for en bæredygtig økonomi i fremtiden.

- For at nå målene skal landmænd og gartnere træffe foranstaltninger, der fører til højere fødevarepriser. Men på butikshylderne konkurrerer produkterne med udenlandske produkter, som ikke skal leve op til tilsvarende krav – og derfor er billigere… (…) Der mangler en robust indtægtsmodel for hollandske landmænd og gartnere – det burde være kernen i en aftale, udtaler Sjaak van der Tak i pressemeddelelsen. 

Han understreger, at det aldrig har været til diskussion i forhandlingerne, at landbruget står overfor en stor opgave med at nå målsætningerne indenfor kvælstof og klima, natur, miljø, jord og vand. Men målet med de skibbrudne forhandlinger var at nå målene med perspektiv for landmænd og gartnere – og det er ikke lykkedes, mener LTO-formanden.

LTO har bl.a. ønsket mere frihed for de enkelte landmænd til at  bestemme, hvordan de vil nå målene, mens regeringen har insisteret på en lang række faste standarder, påpeger LTO-formanden.

- Denne aftale havde givet landmændene for ringe garanti for en stabil landbrugsindkomst i fremtiden.
Og derfor tog vi i dag den svære beslutning om at stoppe. Hvordan fremtiden for landbruget i Nederlandene vil se ud nu, er et spørgsmål, som ingen kan besvare i øjeblikket, siger Sjaak van der Tak.

En meget trist dag

Den hollandske landbrugsminister Piet Adema beklager, at processen er forlist og kalder det ifølge nos.nl en trist dag for landbruget og naturen.

Han peger på, at formålet med aftalen var at sikre et perspektiv for de hollandske landmænd, der i øjeblikket er usikre på fremtiden i lyset af kravet om at halvere kvælstofudledningerne inden 2030.

Ifølge ministeren var parterne tæt på at indgå en 'god aftale', hvor regeringen ifølge ministeren havde taget flere store skridt til imødekommelse af landbruget.

- Det her er en meget stor, forpasset mulighed, siger han i følge nos.nl.

Også andre aktører i forhandlingerne, blandt andet de regionale myndigheder og unge landmænds interesseorganisation NAJK er ifølge nos.nl  skuffede over sammenbruddet i forhandlingerne, mens den aktivistiske landbrugsorganisation Farmers Defence Force glæder sig og erklærer 'Victory' på Facebook.

Da der nu ikke bliver nogen landbrugsaftale, vil regeringen ifølge nos.nl selv beslutte, hvad der skal ske, og landbrugsminister Piet Adema understreger, at det ikke nødvendigvis bliver det samme, som der var lagt op til i aftaleudkastet.

Sagen skal drøftes i den hollandske regering fredag.

 
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle