Betalt indhold af MSD Animal Health

Er du opmærksom på subklinisk lungebetændelse hos dine kalve?

Subklinisk lungebetændelse forekommer i mange besætninger uden, at landmanden er bevidst om det, hvilket kan have konsekvenser for både trivslen og bundlinjen. Det er derfor vigtigt at opdage sygdomstilfælde tidligt og forebygge sygdommen. MSD Animal Health tilbyder nu metoder til diagnosticering af kalve, der kan opfange selv de tidligste stadier af lungebetændelse.

Subklinisk lungebetændelse er lungebetændelse, hvor kalvene ikke viser de almindelige symptomer såsom hoste, løbende næse eller øjenflåd, og det gør dermed sygdommen svær at opdage. Undersøgelser viser, at mellem 23 og 67 procent af kalvene i en besætning lider af subklinisk lungebetændelse. Til sammenligning har mellem 11 til 16 procent af kalvene synlig, klinisk lungebetændelse1, og der kan dermed forekomme et stort mørketal i besætningen.

”Landmanden bør i samarbejde med sin dyrlæge forsøge at kortlægge sygdomsbilledet i besætningen, da subklinisk lungebetændelse kan have en negativ påvirkning på både kalves trivsel og senere produktion, og dermed på bedriftens økonomi,” fortæller Katja Mikkelsen, dyrlæge og Technical Manager hos MSD Animal Health, og tilføjer:

”Det er vigtigt, at subklinisk lungebetændelse behandles så hurtigt som muligt. Mindst lige så vigtigt er det at have fokus på forebyggende indsats. Selv i en besætning, som opleves som sund og rask, kan der være problemer med denne ’skjulte fjende’. Ved at handle forebyggende og inden akutte tilfælde opstår, giver det kalvene de bedste forudsætninger for at vinde kampen mod sygdommen.”

Subklinisk lungebetændelse kan føre til følgende problemer:

  • Der kan forekomme problemer med reproduktion2
  • Tilvæksten reduceres med op til 138 gram pr. dag3
  • Mælkeproduktion i første laktation reduceres med op til 525 kg.4
  • Du kan opleve højere dødelighed i din besætning2
  • Der er øget risiko for aflivning og udsætning2

Sponsoreret MSD Animal Health Diagnosticeringsværktøjer fra MSD Animal Health kan motivere til forebyggende indsatser, der kan hjælpe kalvene til en højere trivsel, og landmanden til en forbedret bundlinje.

Få tjekket dine dyr to gange årligt

Med rettidig og rutinemæssig diagnosticering kan du få indsigt og forståelse for smittedynamikken i din besætning. På det grundlag kan du i samarbejde med din dyrlæge iværksætte forebyggende og målrettede tiltag, der kan komme mange tilfælde af lungebetændelse til livs. Derfor tilbyder MSD Animal Health nu to diagnosticeringsværktøjer: Ultralydsscanning af lungerne og blodprøver, også kaldt BRD QuickScan Serologi.

”Vores diagnostiske metoder kan hjælpe din dyrlæge og dig som landmand til at være et skridt foran sygdommen, og dermed beskytte besætningen. Ved at kombinere BRD QuickScan Serologi og ultralydsscanning kan lungebetændelse opdages på dets tidligste stadie, og det giver jer muligheden for at målrette indsatsen,” fortæller Katja Mikkelsen og fortsætter:

”Hvornår skal I præcis sætte ind med f.eks. et vaccinationsprogram? Og hvilke bakterier og virus er det hensigtsmæssigt at vaccinere mod? Det er svar, som man gerne vil vide, før der investeres i f.eks. et vaccinationsprogram, men det kunne også være input til timing af fravænning, flytning mellem hold eller ventilationsforbedringer osv…”

Fordele, der opnås ved sygdomsovervågning

Højere dyrevelfærd: Ved at opdage sygdommen tidligt reduceres risikoen for langvarigt sygdomsforløb betydeligt.

Højere produktivitet: Et sundt dyr yder bedre og medvirker dermed også til en forbedret økonomi

Større indsigt i besætningen: Diagnosticering og kortlægning af sygdomsbilledet giver en større indsigt i besætningen. Dette kan bruges til at skræddersy et vaccinationsprogram til besætningen, samt udvælge de bedste kalve til den fremtidige besætning.

Klik her og læs mere om fordelene ved forebyggelse og rettidig diagnostik, samt gode råd til hvordan du sikrer det bedste udbytte.


Kilder:

1Ollivet & Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.

2Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.

3Tajero & Bach, J. Ani Sci (2016)

4Dunn et al. J. Dairy Sci. (2018)

Faktaboks

Følgende metoder er en del af MSD Animal Healths portefølje af værktøjer til diagnosticering af subklinisk lungebetændelse. Kontakt din dyrlæge og hør, hvad der er relevant for netop din besætning:

BRD QuickScan Serologi

BRD QuickScan udføres ved at tage blodprøver fra ca. 10 kalve over 3 måneder. Prøverne sendes ind til undersøgelse, hvor niveauet af antistoffer måles, og det kan vise, om der er akut smitte i besætningen.

Ultralydsscanning

Ultralydsscanning af lungerne registrerer tilstedeværelsen af lungeforandringer, og en screening af besætningen kan give et præcist svar på, hvornår sygdommen er begyndt. Samtidig gør ultralydsscanning det synligt, hvilket uudnyttet potentiale, der ligger i at forebygge lungebetændelse.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, lungebetændelse, kalve, behandling, forebyggelse, ultralydsscanning, BRD QuickScan Serologi

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.